Logo Vereniging Respondeo Respondeo etsi mutabor – Ik antwoord, ook al word ik daardoor veranderd Menu

Bijeenkomst 6 mei 2023

Het Kantoor

De vereniging Respondeo nodigt je van harte uit voor een bijeenkomst op 6 mei 2023 in gebouw “Het Kantoor” Brink 91, 7411 BZ Deventer, met als thema:

In de ban van het schisma (jaar 1054)

We lezen en bespreken het hoofdstuk: “Zegenrijke schuld of terugblik op de kerk” van Toekomst - Het Christelijk Levensgeheim, bladzijde 163-194.

Het programma:

10.30 Ontvangst en koffie
11.00 Opening, samen lezen onder leiding van Jan Kroesen
12.30 Lunch
14:30 Ledenvergadering
  1. Opening
  2. Verslag vorige jaarvergadering
  3. Jaarverslag (2022)
  4. Financiële jaarverslagen (2021 en 2022)
  6. Rondvraag
  7. Sluiting
15.30 Sluiting

Graag vooraf opgeven in verband met de lunch bij Secretariaat Respondeo:
Otto Kroesen, Leeuweriklaan 3, 2623 RB Delft.