Logo Vereniging Respondeo Respondeo etsi mutabor – Ik antwoord, ook al word ik daardoor veranderd Menu
Uncentered World

Symposium en boekpresentatie 12 november 2022

‘De menselijke onderneming’

De menselijke onderneming Crisis. Het is een woord dat vandaag de dag vaak wordt gebezigd. Als je terugkijkt de geschiedenis in, zie je dat bij een crisis juist nieuwe en grote inspiraties een uitweg bieden. Mensen krijgen een nieuw geloof en zelfverstaan, wat leidt tot een nieuwe inirichting van economie en maatschappij.

In De menselijke onderneming beschrijft Otto Kroesen dit ‘grote verhaal van geloof en economie’, van de stammensamenleving tot nu.

Symposium en boekpresentatie 12 november 2022

Otto Kroesen: Stam en Maatschappij

Otto Kroesen

In de tijd van de klassenstrijd, gedurende de negentiende-eeuw, ging de tegenstelling tussen arbeid en kapitaal, bezittende klasse en arbeidende klasse. Door de verovering van de staatsmacht zou deze ongelijkheid rechtgetrokken kunnen worden. Maar wij leven in een andere tijd met een andere tegenstelling: die tussen stam en maatschappij, tussen gesloten wij-groepen en een open samenleving.

Otto Kroesen: Stam en Maatschappij

Otto Kroesen: De Oekraïense oorlog, wat gebeurt hier?

In dit artikel is het niet mijn bedoeling de discussies over de oorlog in Oekraïne die in andere media gevoerd wordt te herhalen. De bedoeling is om enkele gezichtspunten uit het werk van Rosenstock-Huessy naar voren brengen en toetsen op hun verklarende waarde. Dat doe ik met speciale aandacht voor een tekst met de titel: The Atlantic Revolution, een tekst uit 1940, aan het begin van de tweede wereldoorlog.

Otto Kroesen: De Oekraïense oorlog, wat gebeurt hier?

Otto Kroesen: Het Amerika van Trump in historisch perspectief

Recent was in het nieuws dat Trump wel graag Groenland wil kopen van Denemarken. Kopen… Dat is het waarschijnlijk niet laatste uitvloeisel van de ‘Amerika first’ politiek van deze Republikeinse president. Het lijkt lachwekkend,

Otto Kroesen: Het Amerika van Trump in historisch perspectief

Laatste veranderingen

2022-11-05: Otto Kroesen: Het Rosenstock-Huessy Huis – terugblik en vooruitblik
2022-11-05: Otto Kroesen: De ademhaling: de ander in het zelf
2022-11-04: Wim van der Schee: 'Hier en nu', over Keij en Levinas
2022-10-23: Rosenstock-Huessy: Brief aan Rudolf Ehrenberg (26-3-1947)
2022-10-15: Symposium en boekpresentatie 12 november 2022
2022-08-21: Otto Kroesen: Stam en Maatschappij
2022-07-04: Otto Kroesen: Een nieuwe tijdrekening Israël Egypte
2022-04-10: Otto Kroesen: Synagoge, kerk en de Romeinse belasting
2022-04-09: Bijeenkomst 7 mei 2022
2022-04-05: Otto Kroesen: De Oekraïense oorlog, wat gebeurt hier?