Logo Vereniging Respondeo Respondeo etsi mutabor – Ik antwoord, ook al word ik daardoor veranderd Menu

Bijeenkomst 30 september 2023

Dominicus Kerk Amsterdam De vereniging Respondeo en de Girardkring nodigen je van harte uit voor een bijeenkomst op 30 september 2023 in de Dominicuskerk Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam. Het thema is:

Geestelijke heling van een verdeeld Europa

Katya Tolstoj doet onderzoek naar post traumatische samenlevingen als professor aan de VU, is van Russische afkomst en spreekt over de ervaring van depersonalisatie in oorlogsomstandigheden en concentratiekampen. Telkens blijkt het ongelooflijke feit dat mensen zozeer ontdaan kunnen worden van de persoon die ze zijn, dat ze van hun menselijkheid zelve beroofd zijn. Wat betekent dat? Op de achtergrond van de lezing staat het conflict tussen Oost en West. Oekraïne is het slachtoffer geworden van tegengestelde opvattingen van menselijk samenleven en de ontsporing van de communicatie daartussen. Hoe komen wij verder? Dat vraagt erkenning van de verschillen maar ook van het zoeken naar een weg vooruit, naar heling. Door verbindende taal (Rosenstock), nederige spiritualiteit (Tostoy), geweldloze verzoening (Girard).

Het programma:

9.30 Ontvangst en koffie
10.00 Woord van welkom – dagvoorzitter(s)
10.15 Conflict en de-humanisering – Katya Tolstoj
11.00 Pauze
11.15 Vragen en gesprek
11.45 Einde ochtendprogramma
12.00 Lunch
12.30 In de kerk: orgelspel van Nico Brouwer
13.00 Humanisering in Oost en West – Otto Kroesen (ethiek en ondernemerschap)
  (inleiding en gesprek)
14.00 Girard voor een gelovige trialoog – Wiel Eggen (antropoloog en theoloog)
  (inleiding en gesprek)
15.00 Borrel
16.00 Sluiting

Dagvoorzitter is Jan Kroesen,
voorzitter Respondeo