Eugen Rosenstock-Huessy

Respondeo

De Vereniging Respondeo staat open voor iedereen die zich wil verdiepen in het werk van Eugen Rosenstock-Huessy. Op deze website vindt u informatie over de vereniging en over Rosenstock-Huessy en zijn werk. Heeft u vragen, gebruik dan het contactformulier.

 

Home

Over de vereniging

Over Rosenstock-Huessy

Boeken

Tijdschrift INTERIM

Agenda

Contact

Links

Najaarsbijeenkomst 7 oktober 2017 Synagoge Deventer.

De gehele uitnodiging is hier te downloaden

Een gezond wij-gevoel, hoe doen we dat?

Er wordt veel geroepen dat de Nederlandse identiteit in gevaar is. Te veel mensen in Nederland die de Nederlandse waarden niet delen, dat kan een probleem worden. Met het verdwijnen van de zuilen is de Nederlandse identiteit toch al aan het fragmentariseren. Volgens Thierry Baudet is zelfs de Nederlandse rechtsstaat in gevaar door het gebrek aan wij-gevoel met zoveel buitenstaanders binnenslands. Wie hem en andere nationalisten badinerend afdoet gaat voorbij aan het feit dat ze misschien niet de juiste oplossing aandragen, maar wel een serieus probleem. Kunnen we van de Nederlandse of de Europese identiteit ook onze missie maken? Kunnen we saamhorigheid en gemeenschap stichten waar die nog niet zijn of vernieuwen als ze in gevaar komen?

Volgens Rosenstock-Huessy worden gemeenschappen gesticht doordat ze beantwoorden aan een appel dat hoorbaar wordt, een nood, een probleem, een imperatief. Door samen te werken aan de oplossing ontstaat saamhorigheid: door gehoor te geven aan de imperatief.

In deze bijeenkomst beginnen we met de eerste twee hoofdstukken van zijn boek Het Wonder van de Taal, blz. 7-25. Daar schrijft Rosenstock-Huessy over het oorsprongsmoment van het spreken maar ook de vier ziektes van de taal: decadentie, revolutie, anarchie, oorlog. Elk van deze maakt een gemeenschap ongezond. In het gesprek na de lunch zullen we vooral aandacht geven aan de vraag hoe we gemeenschappen gezond en heilzaam kunnen houden of maken. Dat geldt niet alleen voor de Nederlandse identiteit maar ook voor families, bedrijven, allerlei subculturen, wie weet ook Respondeo zelf.

voorkant interim 9 De nieuwste Interim bevat artikelen geschreven rond het thema "inburgeren". Dit thema stond centraal tijdens de laatste bijeenkomst (najaar 2016). De sprekersbijdragen en impressies daarvan kunt u ook in dezer uitgave teruglezen.

Interim 9 is hier te downloaden
Oudere berichten
voorkant boek bas leenman

Als God stukloopt

Bas Leenman als boek, glunderend boven de titel die hij heeft meegekregen, maar eigenlijk glundert hij tegen zijn zoon Koos, die de foto heeft gemaakt.

Interim 8 is hier te downloaden

Artikelen rond het boek van Bas Leenman

voorkant interim 8


'

Practical knowledge of the soul

Nieuwe paperback uitgave van Angewandte Seelenkunde.

'De Engelse vertaling van Angewante Seelenkunde is in november als paperback uitgekomen. Deze uitgave is gebaseerd op de vertaling van Freya von Moltke en Mark Huessy. Er is een zeer leesbare inleiding van Henk van Olst, Hans van der Heiden en Otto Kroesen aan toegevoegd. In 2014 verscheen van dit drietal een nieuwe nederlandse vertaling van dit belangrijke werk van Rosenstock-Huessy. (uitgegeven bij Skandalon).
De paperback is $12 (exclusief verzendkosten) bij Wipf&Stock (Argobooks)

Ook via Amazon.de kan het besteld worden, (Eur 15 exclusief verzendkosten)

Meer informatie over de nederlandse vertaling staat op de boekenpagina van deze site.
extract inleiding knowledge of the soul
Hoe word je een Nederlands burger? - Over inwoners en binnenkomers.

Najaarsbijeenkomst 8 oktober 2016 Synagoge Deventer.

Wij gaan een aantal verhalen horen, recente voorbeelden van al dan niet geslaagde inburgering. Daarna kijken we vanuit historisch perspectief met de visie van Rosenstock-Huessy op de Westerse geschiedenis. Met een groeiend aantal nieuwe Nederlanders komt volgens sommigen de identiteit van Nederland in gevaar. Anderen vinden de nieuwe binnenkomers een verrijking. Maar gevaar voor of verrijking van wat? Of serieuzer: hoe leven we in vrede samen?

En: wat moet je doen om in te burgeren? Bij inburgeringscursussen gaat het ofwel om kennis van typisch Nederlandse kenmerken (wanneer is Sinterklaas jarig?), of om kennis van procedures (hoe vraag je rijbewijs aan?). Maar word je daarmee als binnenkomer een Nederlands burger?

Rosenstock-Huessy wond zich op over een professor die burgerschap definieerde als “het hebben van een betaalde baan”. De werkelijke burger is diegene die de stad opbouwt als die in puin ligt. Daarin zit de gedachte aan het doen van een extra stap, vrijwilligheid, opoffering. Niet alleen een zakelijke transactie. Ook geen geboorterecht.

Er is ook zoiets als een burgerlijke samenleving, een publieke ruimte, civiliteit, met een aantal specifieke waarden en codes, en daar heeft Nederland een eigen versie van. Maar moeten de Nederlandse inwoners daarin niet even hard in inburgeren als de binnenkomers?


De volgende Interim (nummer 9, voorjaar 2017) zal voor een groot gedeelte in het teken van dit onderwerp staan.