Eugen Rosenstock-Huessy

Respondeo

De Vereniging Respondeo staat open voor iedereen die zich wil verdiepen in het werk van Eugen Rosenstock-Huessy. Op deze website vindt u informatie over de vereniging en over Rosenstock-Huessy en zijn werk. Heeft u vragen, stuur een mail aan vereniging.respondeo@gmail.com

 

Home

Over de vereniging

Over Rosenstock-Huessy

Boeken

Tijdschrift INTERIM

Agenda

Contact

Aanbod

Links

De Girardkring en de vereniging Respondeo nodigen je van harte uit voor een studiedag op zaterdag 21 september in de Dominicuskerk in Amsterdam

Over westerse waarden in radicale tijden

Uitingen van radicalisering brengen morele verlegenheid aan het licht.

De dag wordt ingeleid door Hans Boutellier – wetenschappelijk directeur van het Verweij-Jonkerinstituut.

In onze turbulente tijd lijken veel vanzelfsprekende uitgangspunten van de democratische rechtsorde onder druk te staan. We zien opkomend nationalisme en groeiend verzet tegen migratie en tegen de elite, terwijl de islam een steeds grotere rol inneemt in het publieke domein. Hans Boutellier publiceerde onlangs een herziene versie van zijn boek Het Seculiere Experiment. Hierin analyseert hij de consequenties van de seculiere conditie. Na de ontzuiling ontwikkelde zich een door en door pragmatische samenleving, maar deze lijkt geen antwoord te kunnen bieden op de zorgen van mensen. Hij ziet zowel morele verlegenheid als toenemende radicalisering van verschillende zijden. Boutellier maakt in zijn inleiding de balans op van de seculiere conditie en gaat graag met u in gesprek over perspectieven voor de toekomst.

De bijeenkomst is een initiatief van twee werkgezelschappen, die respectievelijk het werk van René Girard en Rosenstock-Huessy onder de aandacht brengen. René Girard heeft gepubliceerd over het zondebokmechanisme. Rosenstock-Huessy heeft gepubliceerd over de noodzaak om de saamhorigheid van oude stammen te doen herleven maar niet hun onderlinge gewelddadigheid.

Programma:
10.00 Inloop
10.30 Opening en lezing Hans Boutellier
11.45 discussie
12.30 lunch
13.30 Daan Savert geeft een reactie vanuit Girardkring met aansluitend discussie
14.30 pauze
14.45 Jan Kroesen geeft een reactie vanuit Respondeo met aansluitend discussie
15.45 afsluiting, borrel

zaterdag 21 september in de Dominicuskerk in Amsterdam

Je kunt je opgeven met een mailtje naar vereniging.respondeo@gmail.com. De gehele uitnodiging is hier te downloadenvoorkant interim 12 Gelijktijdig Ongelijktijdig

Interim 12 is grotendeels gewijd aan Lise en Gerda van der Molen, beiden toegewijd lid van Respondeo. Lise is zeer goed op de hoogte van het werk van Eugen Rosenstock-Huessy. Lise spreekt van 'Eugen': Want naast zijn expertise in het werk van Rosenstock, spreekt Lise waar mogelijk vooral van de mens Eugen. Daarmee geeft Lise het vuur door, de drijvende kracht en het visionaire van het werk van Rosenstock.
Een interview, in werkelijkheid een viertal, waarin Lise en Gerda hun onderlinge verschillen laten zien, en de wijze waarop ze elkaar daarin begrijpen. Ze leven de titel van dit nummer.
De interviewers Jan Kroesen en Wilmy Verhage bedanken het paar ook voor het heerlijk samen eten. ‘Want je kunt pas iets zeggen als je met elkaar gezeten en gegeten hebt’, aldus Lise.
De lezer zal met plezier dit nummer lezen, daardoor Lise en Gerda beter leren kennen en daarmee, wie weet, misschien iets zien van Rosenstock-Huessy in praktijk.
Interim 12 is hier te downloadenOudere berichten

voorkant interim 11

Vredesprocessen

Deze Interim bevat de neerslag van activiteiten van onze vereniging: * de bijeenkomst over inburgeren Een gezond wij-gevoel, hoe doen we dat?, * de studiedag in samenwerking met de Girard-kring Hoe maakt geschiedenis voortgang?. * Naar aanleiding van en terugkomend op haar publicatie Als Hitler valt, schreef Marlouk Alders voor dit nummer een bijdrage met de titel: zijn wij niet allen vreemdelingen van elkaar? Interim 11 is hier te downloaden

voorkant interim 10

Als Hitler valt

Interim 10 is nagenoeg geheel gewijd aan de publicatie van Marlouk Alders: Als Hitler valt. Marlouk vertelt daarin het verhaal van de Kreisauer Kreis, de verzetsgroep in Duitsland waaraan de naam van Helmuth James von Moltke als de leidende figuur is verbonden. Het is niet onmiddellijk een heroïsch verhaal in de Griekse zin van het woord. Het gaat in de allereerste plaats om echte moed van echte mensen die hun leven op het spel hebben gezet, een verhaal van krachtige mensen die geloofden in de waarden die eigen zijn aan mens-zijn. Die hun handelen hierdoor lieten bepalen, wat de consequenties voor hun eigen leven ook zouden zijn. Ze richtten hun blik op de toekomst. Op een samenleving waarin elk mens telt. Waar menselijke waardigheid, maatschappelijke opbouw ‘van onderaf’, nadruk op zelfbestuur, één Europa, oog voor rechten van minderheden, recht op leven, vrijheid en bezit moest in de plaats komen van de chaos die het Nationaal-socialisme zou achterlaten, nadat Hitler gevallen zou zijn. Een heroïek van ‘instaan voor allen’ in plaats van alleen voor eigen stad of stam.

Respondeo heeft voor scholen een aanbod rond het recent verschenen boekje "Als Hitler valt": Een gastles, een interview met de schrijfster, korting op de prijs. De eerste 10 aanvragers krijgen het zelfs kado!

Een zintuig voor de Toekomst.

Lesstof vooral geschikt voor de eerste week van mei, gericht op de bovenbouw Havo-VWO.

Helmuth James von Moltke was lid van de Kreisauer Kreis, een groep vooraanstaande mensen die begin jaren 40 al bezig waren met de toekomst van Duitsland na de val van het Derde Rijk. Bij de zuiveringen na de mislukte aanslag op Hitler (20 juli 1944) wordt ook hij opgepakt, en in januari 1945 ter dood gebracht. In zijn afscheidsbrief aan zijn zonen schrijft hij:

‘Ik heb mijn hele leven lang, al op school, gestreden tegen een geest van bekrompenheid en macht, van de zelfverheffing, de intolerantie en van de absolute meedogenloze drijverij, die de Duitsers met zich meedragen en die zijn uitdrukking heeft gevonden in de nationaal-socialistische staat. Ik heb me er ook voor ingezet dat deze geest met zijn vreselijke consequenties zoals het buitensporige nationalisme, rassenvervolging, ongeloof en materialisme zou worden overwonnen. Wat dat betreft hebben de nationaalsocialisten, van hun standpunt uit, gelijk dat ze mij ombrengen.’

De zin van het geschiedenisonderwijs en van maatschappijleer ligt in de oriëntatie op het verleden, de huidige samenleving en de toekomst, om te ontdekken dat de inspanningen om tot vrede en samenwerking te komen noodzakelijk is en van alle tijden. Laat het jonge mensen inspireren, zodat ze het werk kunnen voortzetten, want het goede komt nooit vanzelf.